Om Arts


Hovedområdet  Arts blev oprettet i 2011, da det tidligere Humanistiske Fakultet, Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole fusionerede. Arts er dermed blevet et af Nordeuropas største forsknings- og uddannelsesmiljøer, der beskæftiger sig med menneskets kulturelle og sociale udtryks- og praksisformer.

Hovedområdet Arts har ca. 11.500 studerende samt ca. 300 indskrevne ph.d.-studerende.

Arts dækker over følgende institutter og centre